UMTS Protest
Nieuwkoop
UMTS

Home  I  Nieuws  I  Downloads  I  Links  I Videos  I Contact

Gezondheidsclaim

Voorbeeld

 

SCHADECLAIM GEZONDHEIDSSCHADE DOOR

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING ZENDMASTEN

 

Ondergetekende,

 

Naam

Adres

Postcode - Plaats

 

 

stelt aansprakelijk de gemeentelijke overheid, alsmede telecombedrijven die optreden als operators van UMTS-masten en/of andere op basis van elektromagnetische straling werkende zendmasten, alsmede de eigenaren van grond en gebouwen waarop dergelijke masten zijn geplaatst, althans geplaatst zullen worden, voor (toekomstige) gezondheidsschade welke wordt veroorzaakt door de elektromagnetische straling afkomstig van de betreffende zenders en houdt zich derhalve het recht voor een nader te specificeren materiële en immateriële schadevergoeding te vorderen wegens de door de schade aan de gezondheid veroorzaakte directe en indirecte schade, gederfde inkomsten en levensgenot daarbij inbegrepen.

 

De aansprakelijkstelling is gebaseerd op de onmiskenbare gevolgtrekking op basis van onafhankelijk onderzoek, met name het Stewart rapport (mei 2000), het COFAM-onderzoek van TNO, september 2003), Pasteur Instituut (Santini e.a., december 2002), Universiteit van Valencia (Navaro e.a., augustus 2003) en Naila (Duitsland, april 2004), dat sprake is van door elektromagnetische straling van zendmasten veroorzaakte effecten op de gezondheid, zoals gedefinieerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

 

maandag, december 12, 2011

 

 

Handtekening................................................................

Download gezondheidsclaim in PDF

Download gezondheidsclaim in word

Vergeet niet uw naam en handtekening op het formulier te plaatsen.

 

Stuur het formulier naar het volgende adressen:

Gemeente Nieuwkoop

t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

 

En

 

Koninklijke KPN N.V.

Postbus 30.000

2500 GA Den Haag

 

Aangetekend verzenden!