UMTS Protest
Nieuwkoop
UMTS

Home  I  Nieuws  I  Downloads  I  Links  I Videos  I Contact

Gezondheidsclaim

Welkom op de website UMTSNieuwkoop.nl

 

Op deze website vindt u informatie over UMTS straling en de mogelijke gevaren daarvan. In de woonwijk Buytenwech is onlangs (5 oktober 2011) een UMTS zendmast geplaatst door KPN. Een UMTS mast zendt straling uit voor mobiel- en dataverkeer (3G, denk aan uw mobiele telefoon).

Deze mast staat langs de provinciale weg tussen de hockey- en de tennisvelden. In een straal van 500 meter van de zendmast staan veel woningen en de basisscholen waar onze kinderen elke dag naartoe gaan.

De gemeente Nieuwkoop gaat er van uit dat de straling die de mast uitzendt geen gevaar oplevert voor de gezondheid.

In veel onderzoeken is echter het tegendeel bewezen. Vooral kinderen zijn zeer gevoelig maar er wordt door de overheid geen onderzoek gedaan m.b.t. de gevolgen van UMTS straling bij kinderen.

 

Wat kunt u doen?

 

Stel nu de gemeente Nieuwkoop én de KPN aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade die u en uw kinderen oplopen als gevolg van straling die de mast uitzendt. Onderstaand ziet u een link naar een formulier dat heet: gezondheidsclaim. Download dit formulier, vul het in en stuur het op. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer druk er op de gemeente en KPN komt te liggen om de straling van de mast te verlagen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.  

Electrosmog

Volgens vele professoren, onderzoekers en artsen is er een direct verband tussen de recente stijging van patiënten met chronische aandoeningen (Alzheimer, ADHD, fibromyalgie, CVS, slapeloosheid en allergieën) en de exponentiële toename van elektrosmog in de laatste 10 jaar.

Electrosmog is de vervuiling door electromagnetische velden in onze omgeving, zowel buitenshuis als binnenshuis, die ons ziek kan maken.

Beleidsvoerders werden door talloze professoren en wetenschappers herhaaldelijk gewaarschuwd dat blootstelling aan microgolven een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en dat nieuwe biologisch gebaseerde veiligheidsstandaarden noodzakelijk zijn.

Lees verder

 

Laat uw stem horen!
Gezondheidsclaim

500 M

250 M

Reikwijdte